Homepage

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia,
milí priatelia!

Dovoľte aby som Vás pozval  na XXV. Výročnú konferenciu Slovenskej urologickej spoločnosti, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, na Táľoch, v hoteli Partizán.  

Pre slovenskú urológiu je výročná, dvadsiata piata konferencia, príležitosťou, aby sme sa pozreli akú cestu sme prešli, kde v súčasnosti sme a ako chceme v našej práci ďalej pokračovať.

Naše stretnutie sa bude viesť v novom, dúfam, že atraktívnom a modernom duchu. Súčasťou konferencie bude laparoskopicko – robotický workshop, živá chirurgia a prednášky významných domácich a zahraničných expertov. Významnou súčasťou je aj prezentácia vlastných prác jednotlivých urologických pracovísk zo Slovenska a zahraničia. Využívanie nových technológií a citlivý prístup k životnému prostrediu budú dôležitou súčasťou konferencie. 

Každé podujatie sa nesie aj v znamení stretávania starých priateľov a spoznávania nových. Je tu priestor na stretnutia, výmeny názorov a skúseností. Dúfam, že k tomu prispeje aj sociálny program podujatia. 

Verím, že stretnutie nám prinesie veľa nových impulzov do našej práce.


Vladimír Baláž
Prezident XXV. Výročnej konferencie SUS

 

Dear colleagues
and friends!

It is my pleasure to invite you to the 25th  Annual conference of Slovak Urological Society (SUS) in a beautiful scenery of the Low Tatras in Tále in hotel Partizán.


25th Conference of Slovak urology is an opportunity to look back what we have made, to see where we are now and plan  how to go on in the future.
Our meeting will be held in a new, hopefully attractive and modern spirit. The part of the event will be Workshop on laparoscopy and robotic surgery, live surgery and presentations of distinguished guests from abroad, as well as from Slovakia. Important part of the Conference will be using new technologies and sensitive approach to the environment.
Every event like this provides an opportunity to see old friends and meet the new ones. It is great possibility to meet, share the views and experiences. The social programme will be a good contribution to the meeting. 


I believe the meeting will bring a lot of new impulses and inspiration to our work.

 

 

 

Vladimír Baláž
The President of 25th Annual conference SUS

     

 

   

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia,
milí priatelia!

Dovoľte aby som Vás pozval na XXV. Výročnú konferenciu Slovenskej urologickej spoločnosti, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, na Táľoch, v hoteli Partizán.

Pre slovenskú urológiu je výročná, dvadsiata piata konferencia, príležitosťou, aby sme sa pozreli akú cestu sme prešli, kde v súčasnosti sme a ako chceme v našej práci ďalej pokračovať.

Naše stretnutie sa bude viesť v novom, dúfam, že atraktívnom a modernom duchu. Súčasťou konferencie bude laparoskopicko – robotický workshop, živá chirurgia a prednášky významných domácich a zahraničných expertov. Významnou súčasťou je aj prezentácia vlastných prác jednotlivých urologických pracovísk zo Slovenska a zahraničia. Využívanie nových technológií a citlivý prístup k životnému prostrediu budú dôležitou súčasťou konferencie.

 

Každé podujatie sa nesie aj v znamení stretávania starých priateľov a spoznávania nových. Je tu priestor na stretnutia, výmeny názorov a skúseností. Dúfam, že k tomu prispeje aj sociálny program podujatia.

Verím, že stretnutie nám prinesie veľa nových impulzov do našej práce.


Vladimír Baláž
Prezident XXV. Výročnej konferencie SUS


Dear colleagues
and friends!

It is my pleasure to invite you to the 25th Annual conference of Slovak Urological Society (SUS) in a beautiful scenery of the Low Tatras in Tále in hotel Partizán.


25th Conference of Slovak urology is an opportunity to look back what we have made, to see where we are now and plan how to go on in the future.
Our meeting will be held in a new, hopefully attractive and modern spirit. The part of the event will be Workshop on laparoscopy and robotic surgery, live surgery and presentations of distinguished guests from abroad, as well as from Slovakia. Important part of the Conference will be using new technologies and sensitive approach to the environment.
Every event like this provides an opportunity to see old friends and meet the new ones. It is great possibility to meet, share the views and experiences. The social programme will be a good contribution to the meeting.


I believe the meeting will bring a lot of new impulses and inspiration to our work.

Vladimír Baláž
The President of 25th Annual conference SUS